Nejnovější články:

Přehled změn "Zkoušky základního výcviku jezdce" pro rok 2013

Základní parametry ZZVJ zůstávají jako v minulých letech. Pro rok 2012 však platí tyto změny:
- byly vypracovány nové otázky a několik variant testů. Otázky vychází z upravených okruhů. Otázky i okruhy je možné najít na webových stránkách ČJF v sekci Vzdělávání – ZZVJ

- v praktické části ZZVJ zaměřené na
drezuru u všeobecných ZZVJ se nadále bude jezdit pouze drezurní úloha Z1 (skoková část zůstává beze změny)

- pád jezdce v průběhu drezurní i skokové zkoušky uchazeče vylučuje s následkem nesplnění praktické části ZZVJ

- garant uchazeče je spoluodpovědný za úspěšnost uchazeče u ZZVJ



Zkoušky ZZVJ – PONY
doznaly následujících změn platných od roku 2012:

- testové otázky jsou shodné s otázkami pro ZZVJ (velcí koně), uchazečům ve věku 8 – 11 let je dána možnost výběru mezi testem a ústním pohovorem

- v praktické části ZZVJ – P zaměřené na drezuru se nadále bude jezdit pouze drezurní úloha Z1 (ruší se speciální drezurní úloha pro pony)

- skoková část je shodná se ZZVJ (velcí koně), avšak zůstává zachována výška překážek 50 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu (je nutno upravit vzdálenosti mezi kombinacemi a v distancích dle výškové kategorie pony)

- pád jezdce v průběhu drezurní i skokové zkoušky uchazeče vylučuje s následkem nesplnění praktické části ZZVJ

- garant uchazeče je spoluodpovědný za úspěšnost uchazeče u ZZVJ

Zdroj: cjf.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat