Nejnovější články:

Práce na kavaletách

Kavalety jsou technickou pomůckou jak při výcviku koně, tak i jezdce a jejich výhody jsou nesporné. Při výcviku koně nám jde o posílení jeho svalů, zlepšení prostupnosti, o to, aby kůň správně pracoval hřbetem. Protože kůň musí při překonávání kavalet zvedat nohy výš a tím i více pracovat, posilují se svaly, aniž by se měnil sled kroků. Pravidelný krok pravidelně stahuje a uvolňuje svaly, zmírňuje ztrnulost a rozhýbává hřbet.

Práce na kavaletách zlepšuje rytmus a výraznost kroku a klusu, protože kůň musí více zvedat nohy. V klusu se zároveň zlepšuje kmih. Cvalovou práci ovšem na kavaletách nevylepšíte. Protože cval je vlastně pohybem "dopředu a nahoru", nelze takového pohybu při překonávání kavalet dost dobře dosáhnout.

Správně prováděná kavaletová práce je dobrá pro každého koně. Dost obvyklou chybou při použití kavalet ale bývá taková vzdálenost mezi nimi, která neodpovídá přirozeným pohybům koně. Výsledkem bývá nejistota koně, nedůvěra k jezdci i k práci samé.

Vzdálenost mezi kavaletami
by měla být:
Krok 75 - 105 cm
Klus 120 - 150 cm
Cval 320 - 350 cm

Další chybou bývá výška kavalet. Ta by měla být v kroku asi 15 - 20 cm, tatáž nebo 30 - 35 cm pro klus a asi 50 cm pro cval. Důsledky nesprávné výšky jsou stejné jako u nesprávné vzdálenosti. Pokud je terén pod kavaletami příliš tvrdý nebo měkký a hluboký, může dojít k různým zraněním kloubů, šlach a vazů. Neměly by se používat více než 4 - a 6 je maximum - kavalety v řadě, aby se předešlo duševnímu i fyzickému stresu u koně.

Přes kavaletovou řadu by se nemělo chodit příliš často. Úplně stačí desetkrát za jízdárnu. Doporučuji s kavaletami pracovat maximálně 2krát až 3krát týdně.

Práce na kavaletách je důležitá i pro výcvik jezdce a je užitečná hlavně tam, kde se jezdec učí přesněji cítit pohyby koně. Zvýšená účinnost hřbetu učí jezdce sledovat pohyb koně, prostupnost koně se nenásilně přenáší i na jezdce. Navíc práce na kavaletách posiluje důvěru mezi jezdcem a koněm. Pro pokročilého jezdce jsou kavalety příležitostí kontrolovat a zlepšovat svůj sed a jsou také zpestřením rutinní jízdárenské práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat